Cung cấp bồn nước lắp ghép composite và bồn thép mạ kẽm – bệnh viện hạnh phúc- Bình Dương

số lượng : 03 bồn composite – FRP panel tank
• 01 bồn 100m3: 8 (4+4)mL x 5mW x 2,5mH
• 01 bồn  200m3: 10mL x 5mW x 4mH
• 01 bồn 240m3: 12 (6+6)mL x 5mW x 4mH
số lượng : 02 bồn mạ kẽm nóng – HDG panel tanks
• 01 bồn 190m3: 16 (8+8)mL x 6mW x 2mH
• 01 bồn  175m3: 14 (7+7)mL x 5mW x 2,5mH

ngày cung cấp: 03-06-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0905043968