cung cấp bồn lắp ghép composite – công viên yên sở – hà nội 2010

số lượng : 04 bồn lắp ghép composite- FRP panel tanks

  • 01 tank8m3: 2mL x 2mW x 2mH
  • 01 tank2m3: 1mL x 1mW x 2mH
  • 01 tank 18m3: 3mL x 3mW x 2mH
  • 01 tank FRP

số lương : 03 bồn lắp ghép mạ kẽm -HDG panel tanks

  • 01 tank14.5m3: 2.44mL x 2.44mW x 2.44mH
  • 01 tank 81.7m3: 6.10mL x 3.66mW x 3.66mH

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0905043968