cung cấp bồn lắp ghép composite và bồn mạ kẽm- tòa nhà BITEXCO HCM 2009

số lượng : 01 bồn lắp ghép mạ kẽm – HDG panel tank

  • 01 tank 80m3: 6.5(3+3.5)mL x 5mW x 2.5mH

số lượng : 01 bồn lắp ghép composite – FRP panel tank

  • 01 tank 105m3: 8.5(4+4.5)mL x 5mW x 2.5mH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0905043968