cung cấp bồn nước lắp ghép – chung cư THE VISTA -quận 2-HCM-2010

cung cấp bồn lắp ghép composite –hãng PIPECO-malaysia

số lượng : 14 bồn composite lắp ghép -FRP panel tanks
• 02tanks10m3: 2.5mL x 2mW x 2mH
• 10tanks18m3: 3mL x 2mW x 3mH
• 02 tanks 20m3: 4mL x 2mW x 2.5mH
số lượng: 15Anti-corrosive painted steel panel tanks
• 05tanks18m3: 6mL x 1.5mW x 2mH
• 10 tanks 30m3: 5 (2.5+2.5)mL x 2mW x 3mH

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0905043968