cung cấp bồn nước lắp ghép composite -nhà máy dược phẩm B’Braun việt nam 2010

cung cấp lắp đặt bồn lắp ghép composite – Hãng PIPECO -malaysia

số lượng : 01bồn lắp ghép composite -FRP panel tank

  • 01 bồn 80m3: 10mL x 4mW x 2mH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0905043968