cung cấp bồn lắp ghép composite và bồn mạ kẽm- chung cư mỹ phú .quận 7

số lượng : 06 bồn composite – FRP panel tanks
• 03 tanks 90m3: 6 (3+3)mL x 5mW x 3mH
• 02 tanks 75m3: 5 (3+2)mL x 5mW x 3mH
• 01 tank 144m3: 16 (8+8m)L x 6mW x 1,5mH
số lượng : 05 bồn mạ kẽm -HDG panel tanks
• 03 tanks 90m3: 6 (3+3)mL x 5mW x 3mH
• 02 tank 75m3: 5 (3+2)mL x 5mW x 3mH

ngày cung cấp : 03/04/2009

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0905043968