cung cấp bồn nước lắp ghép – STAR CITY HOTEL- hcmc-2010

cung cấp bồn nước lắp ghép composite – PIPECO malaysia
số lượng : 01 FRP panel tank

  • 01 bồn 40m3: 5mL x 4 (3+1)mW x 2mH

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0905043968